ADTTA ACADEMY 3RD Kids BATTLE

registrationbanner

Al Jazeera Club Abu Dhabi UAE
Date: June 6, 2014
Time: 10:00am Warm-up / Start of the Games: 11:00am

The Registration is now officially close. below are the lists of final Participants.

Note: All participants are required to bring supporting documents to prove their age & also please came on time..

U 18, age 15 to 17
 1. Reem Adel (Sharjah)
 2. Ashref Zidan (Abu Dhabi)
 3. Vishwa Dave (Abu Dhabi)
 4. Nitin Vimal Kumar (Abu Dhabi)
 5. Shama Ahmad (Sharjah)
 6. Mitha Salim (Sharjah)
 7. Amira Saeed (Sharjah)
 8. Fatima Saeed (Sharjah)
 9. Abdullah Al Wahedi (Abu Dhabi)
 10. Tirzah Sprigela (Sharjah)
 11. Omar (Abu Dhabi)
U 15, age 12 to 14
 1. Shahad hussam (Sharjah)
 2. bashair kamal (Sharjah)
 3. DIVYASHRI SANKARAN (Sharjah)
 4. Tejas Choudhary (Abu Dhabi)
 5. ANANYA MANOJ (Sharjah)
 6. Vishwa Dave (Abu Dhabi)
 7. Altherenz Bautista (Dubai)
 8. Mansoor (AbU Dhabi)
 9. Abdulla (Abu Dhabi)
 10. Abdullah Al Wahedi (Abu Dhabi)
 11. Athiba Mohammed (Sharjah)
 12. Hisah Saeed (Sharjah)
 13. Darsh Mittal (Sharjah)
 14. Christy Benny (Dubai)
 15. aishwarya chockalingam (Dubai)
 16. Hanan Baig (Ajman)
 17. Christy Joseph (Sharjah)
 18. Shoq Saif (Sharjah)
 19. Diya Thakkar (Sharjah)
 20. Nandana Mk (Sharjah)
 21. Richa Joseph (Sharjah)
 22. Theola Johnes (Sharjah)
 23. Gayatri Janardhan (Sharjah)
 24. Brian Vallejo (Abu Dhabi)
U 12, age 9 to 11
 1. Sara hussam (Sharjah)
 2. asma ibrahim (Sharjah)
 3. NITYASHRI SANKARAN (Sharjah)
 4. Hardik Choudhary (Abu Dhabi)
 5. Taj Gomes Pereira(Abu Dhabi)
 6. Dhruv Bellani (Abu Dhabi)
 7. MOKSH TANEJA (Sharjah)
 8. Goog Vivid of (Fujairah)
 9. BHAVYA TANEJA (Sharjah)
 10. MOHAMMAD ALSALAHAT (Abu Dhabi)
 11. Scott Sampson (Dubai)
 12. Diya Thakkar (Sharjah)
 13. Edmond Khalil (ABu Dhabi)
 14. Bishoy Shenoda (Abu Dhabi)
 15. Dianne Serdeña Plantilla (Abu Dhabi)
 16. Patrick Serdeña Plantilla (Abu Dhabi)
 17. T. Mithila (Abu Dhabi)
 18. Aaditya Singh (Dubai)
 19. Mohamed Al Wahedi (Abu Dhabi)
 20. Michael Osama (ABu Dhabi)
 21. Mohammad Fears (Abu Dhabi)
 22. Zaki (Abu Dhabi)
Bambini up to 8 Years Old
 1. Mohamed (Abu Dhabi)
 2. Rishima Vijayabaskar (Sharjah)
 3. Mohamed Al Wahedi (Abu Dhabi)
 4. Ian Alvares (Abu Dhabi)
 5. milind gurdasani(Abu Dhabi)
 6. Kareem (Abu Dhabi)

Goodluck & Enjoy the game!